Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là 2 mục tiêu chính của nhà tiếp thị ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là 2 mục tiêu chính của nhà tiếp thị ứng dụng?

  • Khám phá và mở rộng toàn cầu
  • Mở rộng toàn cầu và bán hàng tại cửa hàng
  • Tương tác và tăng trưởng trang web
  • Khám phá và tương tác

Câu trả lời đúng là: Khám phá và tương tác

Giải thích: Cụ thể, các nhóm tiếp thị tập trung vào việc khám phá – kết nối người dùng mới với một ứng dụng; và tương tác – kết nối lại người dùng hiện tại với một ứng dụng.

Hai mục tiêu chính của nhà tiếp thị để quảng bá ứng dụng là gì?

Đâu là 2 mục tiêu chính của nhà tiếp thị khi quảng cáo ứng dụng?

Hai mục tiêu chính của một nhà tiếp thị ứng dụng là gì?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095