Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bước mà bạn nên thực hiện để theo dõi và đạt được giao dịch có lập trình với nhà phát hành là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bước mà bạn nên thực hiện để theo dõi và đạt được giao dịch có lập trình với nhà phát hành là gì?

  • Liên hệ với đại diện hỗ trợ khách hàng của bạn
  • Chuyển đến Nhắm mục tiêu theo khoảng không quảng cáo trong một mục hàng và tìm kiếm trong “Nguồn khoảng không quảng cáo”
  • Chuyển đến Chi tiết cơ bản của đối tác, trong Display & Video 360 và liên kết ID giao dịch
  • Chuyển đến Thương lượng trên thị trường để xem xét và chấp nhận các giao dịch trong Display & Video 360

Câu trả lời đúng là: Chuyển đến Thương lượng trên thị trường để xem xét và chấp nhận các giao dịch trong Display & Video 360

Giải thích : Bạn phải bật các tính năng sau trước khi có thể thực thi quảng cáo do nhà xuất bản quản lý cho các giao dịch Bảo đảm có lập trình:

  • Thương trường
  • Giao dịch Bảo đảm có lập trình

Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Display & Video 360 nếu bạn cần trợ giúp để bật các tính năng này. Mỗi mục hàng đề xuất trong Google Ad Manager được liên kết với một “thỏa thuận” tương ứng trong Display & Video 360. Nhà xuất bản tạo đề xuất Bảo đảm có lập trình trong Google Ad Manager. Tìm hiểu thêm về quy trình của nhà xuất bản.

  • Điều hướng đến Khoảng không quảng cáo> Thương lượng ở menu bên trái. Sau đó nhấp vào Đang tiến hành và tìm đề xuất.
  • Xem lại tỷ lệ và số lần hiển thị.

Chấp nhận đề xuất nếu tất cả đều ổn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6380514

.

.

.

Bước mà bạn nên thực hiện để theo dõi và đạt được giao dịch có lập trình với nhà phát hành là gì?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095