Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kết quả của việc sử dụng thẻ VPAID thay vì thẻ VAST khi chạy quảng cáo video là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kết quả của việc sử dụng thẻ VPAID thay vì thẻ VAST khi chạy quảng cáo video là gì?

  • Nhiều khoảng không quảng cáo có sẵn trên tất cả các thiết bị
  • Ít chức năng hơn để tương tác và tương tác với quảng cáo
  • Khả năng chạy trên khoảng không quảng cáo TrueView
  • Khoảng không quảng cáo có sẵn ít hơn trên tất cả các thiết bị

Câu trả lời đúng là: Khoảng không quảng cáo có sẵn ít hơn trên tất cả các thiết bị

Giải thích : Display & Video 360 hỗ trợ VPAID HTML5 bằng cách sử dụng đặc tả VPAID 2.0. Display & Video 360 không hỗ trợ tải lên trực tiếp quảng cáo VPAID. Quảng cáo VPAID phải được tải lên trong Studio và được đồng bộ hóa thông qua Campaign Manager. NẾU VPAID được sử dụng, bạn sẽ nhận được ít khoảng không quảng cáo có sẵn hơn trên tất cả các thiết bị.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3129957

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095