Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brenda đang tìm cách cải thiện điểm chất lượng của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google, với mục đích tăng thứ hạng quảng cáo và đạt hiệu quả tốt hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Thay đổi nào đối với quảng cáo của Brenda có thể cải thiện Xếp hạng quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brenda đang tìm cách cải thiện điểm chất lượng của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google, với mục đích tăng thứ hạng quảng cáo và đạt hiệu quả tốt hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Thay đổi nào đối với quảng cáo của Brenda có thể cải thiện Xếp hạng quảng cáo?

  • Làm đậm dòng tiêu đề để có khả năng cải thiện eCTR.
  • Sử dụng màu sắc trong văn bản tin nhắn để cải thiện Điểm chất lượng.
  • Kết hợp một hình ảnh để làm cho quảng cáo hấp dẫn hơn.
  • Thêm tin nhắn theo mùa trong mùa lễ.

Câu trả lời đúng là: Thêm tin nhắn theo mùa trong mùa lễ.

.

.

.

Câu hỏi khác: Brenda đang tìm cách cải thiện điểm chất lượng của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google, với mục đích tăng thứ hạng quảng cáo và đạt hiệu quả tốt hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Brenda có thể thay đổi điều gì ở quảng cáo của mình để cải thiện Thứ hạng quảng cáo?

Câu trả lời đúng là: Thêm tin nhắn theo mùa trong mùa lễ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095