Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo bằng một bộ từ khóa cụ thể. Mục tiêu là tăng thứ hạng quảng cáo để tăng tần suất hiển thị. Hành động nào sẽ cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo bằng một bộ từ khóa cụ thể. Mục tiêu là tăng thứ hạng quảng cáo để tăng tần suất hiển thị. Hành động nào sẽ cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo?

  • Làm nổi bật tính độc đáo của sản phẩm.
  • Cải thiện điều hướng của trang đích.
  • Tập trung vào việc kết nối với nhiều đối tượng hơn.
  • Thêm nhiều từ khóa phủ định hơn.

Câu trả lời đúng là: Thêm nhiều từ khóa phủ định hơn.

.

.

.

Bạn muốn cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo với một bộ từ khóa cụ thể. Mục đích là tăng thứ hạng quảng cáo của quảng cáo để quảng cáo được hiển thị nhiều hơn. Hành động nào nên cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095