Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bob sở hữu một quán cà phê nhỏ có danh sách Google Doanh nghiệp của tôi, nhưng anh ấy cũng muốn có một trang web thân thiện với thiết bị di động. Anh ấy không biết nhiều về việc tạo ra các trang web. Bob có thể sử dụng công cụ gì để tạo trang web của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bob sở hữu một quán cà phê nhỏ có danh sách Google Doanh nghiệp của tôi, nhưng anh ấy cũng muốn có một trang web thân thiện với thiết bị di động. Anh ấy không biết nhiều về việc tạo ra các trang web.
Bob có thể sử dụng công cụ gì để tạo trang web của mình?

  • AdWords
  • Nhắn tin
  • Bài đăng
  • Trình tạo ra trang web

Câu trả lời đúng là: Trình tạo trang web

Giải thích: Với trình tạo trang web Google Doanh nghiệp của tôi, Bob có thể thiết lập và chạy trang web của cô ấy sau vài phút. Hơn hết, trang web mới sẽ tự định dạng để trông tuyệt vời trên mọi thiết bị.

.

.

.

Bob là chủ một quán cà phê nhỏ có thông tin doanh nghiệp trên Google Doanh nghiệp của tôi. Tuy nhiên, anh cũng muốn có một trang web thân thiện với thiết bị di động. Anh không biết nhiều về việc tạo trang web. Bob có thể sử dụng công cụ gì để tạo trang web của mình?

Bob là chủ một quán cà phê nhỏ có trang thông tin trên Google Doanh nghiệp của tôi. Tuy nhiên, anh cũng muốn có một trang web thân thiện với thiết bị di động. Anh không biết nhiều về việc tạo trang web. Bob có thể sử dụng công cụ gì để tạo trang web của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095