Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu ai đó đang sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để quảng bá nhà hàng trên mạng và thu hút khách hàng mới, thì họ có thể sử dụng tính năng nào để thu hút khách hàng mới đến nhà hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu ai đó đang sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để quảng bá nhà hàng trên mạng và thu hút khách hàng mới, thì họ có thể sử dụng tính năng nào để thu hút khách hàng mới đến nhà hàng?

  • Quảng cáo động
  • Nút gọi trong tìm kiếm
  • Thông tin chi tiết
  • Đánh giá của khách hàng

Câu trả lời đúng là: Đánh giá của khách hàng

Giải thích: Nếu ai đó đang sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để quảng cáo nhà hàng của họ trực tuyến và thu hút khách hàng mới, “Đánh giá của khách hàng” có thể được sử dụng để khuyến khích những người mới dùng thử.

.

.

.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095