Rule #1: Life is supposed to be fun!

Boards by Ben là một cửa hàng dụng cụ lướt sóng luôn sử dụng cửa hàng được lưu trữ trên Google. Họ đang tìm cách để đem người mua sắm đến cửa hàng của mình bằng Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất. Một lợi ích mà Boards by Ben có thể được hưởng khi sử dụng Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất là gì.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Boards by Ben là một cửa hàng dụng cụ lướt sóng luôn sử dụng cửa hàng được lưu trữ trên Google. Họ đang tìm cách để đem người mua sắm đến cửa hàng của mình bằng Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất. Một lợi ích mà Boards by Ben có thể được hưởng khi sử dụng Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất là gì?

  • Khả năng hiển thị thông tin sản phẩm và cửa hàng của mình đến người mua sắm ở trong vòng 30 dặm (48 km) từ cửa hàng và đang tìm kiếm trên Google.
  • Khả năng hiển thị thông tin sản phẩm và cửa hàng của mình cho những người mua sắm nằm trong bán kính tiêu chuẩn 60 dặm (97 km).
  • Khả năng bắt đầu hành trình mua sắm của khách hàng trong cửa hàng thông qua một bản in danh sách kho hàng tại địa phương, cung cấp URL đến khách hàng và giúp họ hoàn tất hành trình của mình bằng Google Maps.
  • Khả năng hiển thị thông tin sản phẩm và cửa hàng của mình cho những người mua sắm đang trực tuyến và có thể sẽ chịu đi xa để mua một mặt hàng khó có thể tìm được tại một cửa hàng trực tuyến.

Câu trả lời đúng là: Khả năng hiển thị sản phẩm và thông tin lưu trữ của anh ấy cho những người mua sắm ở trong phạm vi 30 dặm (48 km) từ cửa hàng của họ và đang tìm kiếm trên Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095