Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chris là giám đốc tiếp thị của Keys & Strings, một công ty sản xuất đàn piano đặt theo yêu cầu. Keys & Strings bán đàn piano trên trang web và có một lượng khách hàng tuy nhỏ nhưng trung thành. Chris được giao nhiệm vụ tăng lượng khách hàng cho Keys & Strings. Vì sao Quảng cáo trưng bày mặt hàng là lựa chọn đúng đắn cho trường hợp của Chris?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chris là giám đốc tiếp thị của Keys & Strings, một công ty sản xuất đàn piano đặt theo yêu cầu. Keys & Strings bán đàn piano trên trang web và có một lượng khách hàng tuy nhỏ nhưng trung thành.
Chris được giao nhiệm vụ tăng lượng khách hàng cho Keys & Strings.
Vì sao Quảng cáo trưng bày mặt hàng là lựa chọn đúng đắn cho trường hợp của Chris?

  • Nó sử dụng chức năng thử nghiệm A / B để thử nghiệm nhiều loại quảng cáo khác nhau, nhằm giúp khách hàng khám phá thương hiệu của bạn trong khi tìm kiếm thứ cần mua.
  • Nó hướng khách hàng tiềm năng đến một cửa hàng truyền thống gần họ.
  • Nó chỉ bao gồm sản phẩm có giá thấp nhất cho cụm từ tìm kiếm, điều này thúc đẩy các nhấp chuột mới.
  • Nó hiển thị sản phẩm sớm trong quá trình tìm kiếm, để giúp khách hàng khám phá thương hiệu của bạn trong khi khách hàng đang tìm mua những gì

Câu trả lời đúng: Nó hiển thị sản phẩm sớm trong quá trình tìm kiếm, để giúp khách hàng khám phá thương hiệu của bạn trong khi khách hàng đang tìm mua những gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095