Rule #1: Life is supposed to be fun!

Vì cho rằng “công nghệ máy học sẽ làm hết mọi việc”, nên người quản lý của bạn muốn biết vì sao bạn cần phải dành thời gian cho Chiến dịch ứng dụng mới của Google. Để giải đáp thắc mắc của người quản lý, trong số các công việc bạn làm để định hướng cho chiến dịch, bạn có thể nêu ra 3 việc nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Vì cho rằng “công nghệ máy học sẽ làm hết mọi việc”, nên người quản lý của bạn muốn biết vì sao bạn cần phải dành thời gian cho Chiến dịch ứng dụng mới của Google. Để giải đáp thắc mắc của người quản lý, trong số các công việc bạn làm để định hướng cho chiến dịch, bạn có thể nêu ra 3 việc nào sau đây?

  • Cung cấp cho hệ thống dữ liệu phong phú, có ý nghĩa và thời gian để xử lý
  • Theo dõi chiến lược và mục tiêu, phát triển chúng theo thời gian khi cần thiết
  • Tạo ranh giới hữu ích để hệ thống hoạt động bên trong bằng cách đặt giá thầu và ngân sách chu đáo
  • Thực hiện các điều chỉnh cho chiến dịch để phản ứng với các biến động hàng giờ về hiệu suất

Giải thích:
Ba điều bạn có thể nói với người quản lý của mình rằng bạn đang làm để hướng dẫn chiến dịch là:

  • Các nhà tiếp thị cung cấp cho hệ thống rất nhiều dữ liệu có ý nghĩa và cung cấp thời gian để máy học xử lý dữ liệu này.
  • Các nhà tiếp thị luôn theo dõi chiến lược và mục tiêu, đồng thời thực hiện các thay đổi và phát triển chúng theo thời gian nếu cần.
  • Các nhà tiếp thị đặt ra các mục tiêu chu đáo về giá thầu và ngân sách để giúp tạo ra các ranh giới hữu ích cho hệ thống hoạt động.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095