Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bill làm chủ một công ty chuyên bán trang sức đặt làm theo yêu cầu có tên là Wild Bill’s Bracelets. Anh đã khởi chạy một Chiến dịch tìm kiếm trên trang web của mình để gia tăng doanh số bán mặt hàng dây chuyền đặt làm theo yêu cầu. Bill có thể làm gì để tạo ra các thông điệp hiệu quả nhằm thu hút nhiều khách hàng đến mua sắm trang sức tại cửa hàng hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bill làm chủ một công ty chuyên bán trang sức đặt làm theo yêu cầu có tên là Wild Bill’s Bracelets. Anh đã khởi chạy một Chiến dịch tìm kiếm trên trang web của mình để gia tăng doanh số bán mặt hàng dây chuyền đặt làm theo yêu cầu.
Bill có thể làm gì để tạo ra các thông điệp hiệu quả nhằm thu hút nhiều khách hàng đến mua sắm trang sức tại cửa hàng hơn?

  • Anh ấy có thể sử dụng Quảng cáo bán thêm trên Mạng hiển thị.
  • Anh ấy có thể sử dụng video để kể chuyện.
  • Anh ta có thể làm nổi bật các thuộc tính của thương hiệu.
  • Anh ấy có thể sử dụng các cụm từ tìm kiếm dành riêng cho thương hiệu.

Câu trả lời đúng là: Anh ấy có thể sử dụng các cụm từ tìm kiếm dành riêng cho thương hiệu.

Giải thích: Bill nên tập trung vào thông điệp và tạo bản sao quảng cáo hiệu quả để thu hút nhiều khách hàng hơn mua vòng đeo tay do anh ấy đặt làm riêng. Anh ấy nên sử dụng các cụm từ tìm kiếm dành riêng cho thương hiệu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095