Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào hiển thị một hình ảnh trực quan thể hiện các hành động tương tác của người dùng trên trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào hiển thị một hình ảnh trực quan thể hiện các hành động tương tác của người dùng trên trang web?

  • Báo cáo chi tiết về nội dung
  • Báo cáo Trang đích
  • Báo cáo biểu đồ dạng cây
  • Báo cáo Luồng hành vi

Câu trả lời đúng là: Báo cáo Luồng hành vi

Giải thích: Báo cáo Luồng hành vi hiển thị đường dẫn mà người dùng đi từ một trang hoặc Sự kiện đến trang tiếp theo. Báo cáo này có thể giúp bạn khám phá nội dung nào thu hút người dùng tương tác với trang web của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095