Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết phần trăm lưu lượng người truy cập trước đó đã truy cập vào một trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết phần trăm lưu lượng người truy cập trước đó đã truy cập vào một trang web?

  • Hành vi> Báo cáo tần suất và lần truy cập gần đây
  • Tất cả lưu lượng truy cập> Báo cáo giới thiệu
  • Sở thích> Báo cáo danh mục sở thích
  • Hành vi> Báo cáo mới so với báo cáo quay lại

Câu trả lời đúng là: Hành vi> Báo cáo mới so với quay lại

Báo cáo mới so với quay lại trong Hành vi hiển thị phần trăm lưu lượng truy cập đã truy cập trang web của bạn trước đây. Báo cáo “Mới so với quay lại” phân tích các chỉ số về chuyển đổi, hành vi và mục tiêu chuyển đổi cho người dùng mới và người dùng cũ.

Bạn có thể xem xét so sánh này theo thời gian để biết mức độ trung thành của khán giả có thể thay đổi như thế nào. Hãy xem xét các mục tiêu trang web cũng như các hoạt động tiếp thị của bạn khi đánh giá sự kết hợp giữa người dùng mới và người dùng cũ trở lại trang web của bạn.

Việc sử dụng thứ nguyên cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của người dùng không được cung cấp trong báo cáo tổng quan: rõ ràng là người dùng mới đang dành nhiều thời gian trên trang web của bạn hơn người dùng cũ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095