Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Analytics cấm thu thập dữ liệu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Analytics cấm thu thập dữ liệu nào?

  • (Các) Dòng sản phẩm
  • Thành phố thanh toán
  • Số tiền mua
  • Thông tin nhận dạng cá nhân

Câu trả lời đúng là: Thông tin nhận dạng cá nhân

Giải thích : Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, các chính sách của Google quy định rằng không có dữ liệu nào được chuyển cho Google mà Google có thể sử dụng hoặc công nhận là thông tin nhận dạng cá nhân (PII). PII bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin như địa chỉ email, số điện thoại di động cá nhân và số an sinh xã hội. 

Điều khoản dịch vụ của Google Analytics, mà tất cả khách hàng của Google Analytics phải tuân thủ, cấm gửi thông tin nhận dạng cá nhân (PII) đến Google Analytics. PII bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà Google có thể sử dụng để xác định một cách hợp lý một cá nhân, bao gồm (nhưng không giới hạn) tên, địa chỉ email hoặc thông tin thanh toán.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095