Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể áp dụng một Nhóm kênh tùy chỉnh mới ngược về trước để sắp xếp những dữ liệu đã thu thập trước đó

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể áp dụng một Nhóm kênh tùy chỉnh mới ngược về trước để sắp xếp những dữ liệu đã thu thập trước đó.

 • Sai
 • Đúng

Câu trả lời đúng là: Đúng

Giải thích : Khi bạn tạo Nhóm kênh tùy chỉnh ở cấp người dùng hoặc tạo Nhóm kênh mới trong một chế độ xem, bạn:

 • Có thể ngay lập tức chọn nó trong các báo cáo.
 • Có thể áp dụng nó trở về trước và xem dữ liệu lịch sử được phân loại theo định nghĩa kênh mới của bạn.
 • Thay đổi cách báo cáo hiển thị dữ liệu của bạn mà không thay đổi chính dữ liệu.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6010097

Khám phá cách Google Analytics phân loại lưu lượng truy cập của bạn.

Nhóm kênh là nhóm các nguồn lưu lượng truy cập của bạn dựa trên các quy tắc. Bạn có thể thấy dữ liệu của mình được sắp xếp theo Nhóm kênh mặc định trong báo cáo Analytics, đây là nhóm các nguồn lưu lượng truy cập phổ biến nhất, chẳng hạn như Tìm kiếm có trả tiền và Trực tiếp. Điều này cho phép bạn nhanh chóng đánh giá hiệu suất của từng kênh lưu lượng truy cập của mình.

Tổng quan về Nhóm kênh

Hầu hết các nhu cầu của người dùng Analytics đều được đáp ứng bởi các kênh trong Nhóm kênh mặc định, tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu phân tích đặc biệt hoặc muốn phân loại lưu lượng truy cập của mình theo những cách khác nhau, bạn có thể:

 • Tạo Nhóm kênh của riêng bạn (cấp độ người dùng).
 • Tạo Nhóm kênh hoàn toàn mới (cấp chế độ xem).
 • Nhóm kênh mặc định có thể được thay đổi (mức xem).

Khi bạn tạo Nhóm kênh mới trong một chế độ xem hoặc Nhóm kênh tùy chỉnh ở cấp người dùng, bạn:

 • Nó có thể nhanh chóng được chọn trong các báo cáo.
 • Bạn có thể sử dụng nó trong quá khứ và kiểm tra cách các định nghĩa kênh mới của bạn phân loại dữ liệu cũ.
 • Thay đổi cách dữ liệu của bạn được hiển thị trong báo cáo mà không ảnh hưởng đến chính dữ liệu.

Khi bạn thay đổi Nhóm kênh mặc định của một chế độ xem, bạn có thể:

 • Thay đổi cách Analytics xác định lưu lượng truy cập đến để ảnh hưởng vĩnh viễn đến dữ liệu thô cho các phiên mới. Sau khi bạn thay đổi Nhóm kênh mặc định, tất cả các phiên tiếp theo được gắn nhãn với các định nghĩa kênh đã sửa đổi.
 • Vì bạn không thể áp dụng ngược lại các định nghĩa kênh mới của mình, nên Nhóm kênh cũ về lưu lượng truy cập sẽ không thay đổi.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095