Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết phần trăm lưu lượng người dùng truy cập vào trang web trước đây đã từng truy cập rồi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết phần trăm lưu lượng người dùng truy cập vào trang web trước đây đã từng truy cập rồi?

  • Hành vi – Báo cáo mới so với báo cáo cũ
  • Hành vi – Tần suất ; Báo cáo lần truy cập gần đây
  • Sở thích – Báo cáo danh mục sở thích
  • Tất cả lưu lượng truy cập – Báo cáo giới thiệu
  • Thương mại điện tử – Báo cáo hiệu suất bán hàng

Câu trả lời đúng là: Hành vi – Báo cáo mới so với báo cáo cũ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095