Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giao thức đo lường là một bộ quy tắc tiêu chuẩn để thu thập và gửi lần truy cập đến Google Analytics. Sử dụng Giao thức đo lường bạn có thể

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giao thức đo lường là một bộ quy tắc tiêu chuẩn để thu thập và gửi lần truy cập đến Google Analytics. Sử dụng Giao thức đo lường bạn có thể

  • gửi dữ liệu đến Google Analytics từ bất kỳ thiết bị được kết nối web nào
  • gửi dữ liệu đến Google Analytics từ hệ thống kiosk hoặc điểm bán hàng
  • tải bảng dữ liệu tổng hợp lên Google Analytics
  • Chỉ A và B
  • A, B và C

Câu trả lời đúng là: Chỉ A và B

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095