Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết các loại thiết bị di động đã truy cập vào một trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết các loại thiết bị di động đã truy cập vào một trang web?

  • Công nghệ> Báo cáo mạng
  • Tất cả lưu lượng truy cập> Báo cáo Nguồn / Phương tiện
  • Nội dung trang web> báo cáo Trang đích
  • Báo cáo Di động> Thiết bị

Câu trả lời đúng là ” Báo cáo thiết bị> Di động “

Các  Thiết bị chuyển đổi  báo cáo kết hợp ghi và lưu lượng số liệu, do đó bạn có thể thấy mối quan hệ giữa mua lại và chuyển đổi.

Với báo cáo ( Di động> Thiết bị ) này, bạn có thể tìm hiểu có bao nhiêu người dùng mà bạn có được trên một loại thiết bị chuyển đổi trên cùng một loại thiết bị, bao nhiêu người chuyển đổi trên một loại thiết bị khác và bao nhiêu người không chuyển đổi .

Bạn có thể xem thương hiệu và số kiểu thiết bị di động bằng cách sử dụng báo cáo Di động> Thiết bị . Xem thiết bị di động nào đang được sử dụng để tương tác với nội dung của bạn. Để truy cập báo cáo này, hãy chuyển đến Đối tượng >> Di động >> Thiết bị trong tài khoản Google Analytics của bạn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/3123672

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095