Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn không thể dùng tiêu chí nào để tạo một Phân đoạn tùy chỉnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn không thể dùng tiêu chí nào để tạo một Phân đoạn tùy chỉnh?

  • Kích thước
  • Số liệu
  • Loại quảng cáo
  • Chuỗi hành động của người dùng

Câu trả lời đúng là: Loại quảng cáo

Giải thích : Bạn không thể tạo bất kỳ phân đoạn nào trên cơ sở Loại quảng cáo, loại chiến dịch hoặc loại nhóm quảng cáo. Phân đoạn là một tập hợp con của dữ liệu Analytics của bạn. Trong khi các loại Quảng cáo, chiến dịch và nhóm quảng cáo không tìm thấy dưới bất kỳ chỉ số hoặc thứ nguyên nào. Bạn có thể chọn tên của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo nhưng không thể chọn loại của tên đó.

Trình tạo phân đoạn cho phép bạn tạo các bộ lọc thành phần của phân đoạn dựa trên các thứ nguyên và chỉ số Analytics. Bạn chọn thứ nguyên hoặc số liệu, toán tử so sánh và bạn nhập giá trị để đặt điều kiện cho bộ lọc.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/3124493

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095