Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bằng việc liên kết Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và Tài khoản Google Ads, bạn có thể tạo phần mở rộng về địa điểm. Phần mở rộng về địa điểm có thể hiển thị loại thông tin nào cho khách hàng tiềm năng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bằng việc liên kết Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và Tài khoản Google Ads, bạn có thể tạo phần mở rộng về địa điểm. Phần mở rộng về địa điểm có thể hiển thị loại thông tin nào cho khách hàng tiềm năng?

  • Số điện thoại, địa chỉ e-mail của bạn hoặc trang web doanh nghiệp của bạn
  • Giảm giá của bạn, giá của bạn hoặc tất cả các đợt khuyến mãi và giảm giá đặc biệt của bạn
  • Đánh giá dịch vụ của bạn, xếp hạng sao của bạn hoặc lời chứng thực của nhà cung cấp bên thứ ba
  • Địa chỉ của bạn, liên kết đến vị trí của bạn trên bản đồ Google hoặc khoảng cách đến doanh nghiệp của bạn

Câu trả lời đúng là: Địa chỉ của bạn, liên kết đến vị trí của bạn trên bản đồ Google hoặc khoảng cách đến doanh nghiệp của bạn

Giải thích: Bằng cách liên kết tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi với tài khoản Google Ads, bạn có thể hiển thị địa chỉ, liên kết đến vị trí của bạn trên bản đồ Google hoặc khoảng cách đến doanh nghiệp của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095