Rule #1: Life is supposed to be fun!

Số lượng vị trí tối thiểu bạn có thể tải hàng loạt lên Google Doanh nghiệp của tôi là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Số lượng vị trí tối thiểu bạn có thể tải hàng loạt lên Google Doanh nghiệp của tôi là bao nhiêu?

  • 50
  • 15
  • 5
  • 10

Câu trả lời đúng là: 10

Giải thích: Đảm bảo bao gồm ít nhất 10 vị trí trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Nếu bạn có ít hơn 10, bạn có thể thêm và xác minh chúng riêng lẻ bằng cách sử dụng trang tổng quan Google Doanh nghiệp của tôi.

.

.

.

Bạn có thể tải hàng loạt tối thiểu bao nhiêu vị trí lên Google Doanh nghiệp của tôi?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095