Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bằng cách nào mà các chiến dịch Mua sắm thông minh vừa tối đa hóa giá trị chuyển đổi vừa đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch khắp các mạng lưới, đồng thời tận dụng khả năng của máy học?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bằng cách nào mà các chiến dịch Mua sắm thông minh vừa tối đa hóa giá trị chuyển đổi vừa đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch khắp các mạng lưới, đồng thời tận dụng khả năng của máy học?

 • Tự động tối ưu hóa chi tiêu hàng ngày dựa trên dữ liệu về xu hướng.
 • Tự động tối ưu hóa các ưu đãi đặc biệt cho những sản phẩm được chọn.
 • Tự động tối ưu hóa tính năng tối ưu hóa của trang web cho việc tìm kiếm.
 • Tự động tối ưu hóa giá thầu, đối tượng và việc trưng bày sản phẩm.

Câu trả lời đúng là:

 • Tự động tối ưu hóa giá thầu, đối tượng và việc trưng bày sản phẩm.
 • Chiến dịch hiển thị thông minh tự động tối ưu hóa giá thầu, sản phẩm và đối tượng, đồng thời quảng bá sản phẩm và doanh nghiệp của bạn trên các mạng. Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp bạn đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch, tối đa hóa giá trị chuyển đổi và mở rộng phạm vi tiếp cận.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095