Rule #1: Life is supposed to be fun!

Wade sở hữu HomeThings, một cửa hàng bán sỉ trực tiếp đồ dùng gia dụng. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn mở rộng phạm vi tiếp thị của mình. Bạn gợi ý anh ấy chạy một quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương. Thông tin mô tả nào sau đây về Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương là chính xác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Wade sở hữu HomeThings, một cửa hàng bán sỉ trực tiếp đồ dùng gia dụng. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn mở rộng phạm vi tiếp thị của mình. Bạn gợi ý anh ấy chạy một quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương. Thông tin mô tả nào sau đây về Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương là chính xác?

  • Chúng là những lá thư đủ màu dày đặc thông tin.
  • Chúng là những quảng cáo dựa trên văn bản ngắn, được gửi qua SMS.
  • Chúng là những quảng cáo được nhắm mục tiêu theo địa lý, được phân phối qua các bảng quảng cáo.
  • Chúng là những quảng cáo hấp dẫn, dễ duyệt qua về mặt hình ảnh.

Câu trả lời đúng là: Chúng là những quảng cáo hấp dẫn về mặt hình ảnh, dễ duyệt qua.

Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương là quảng cáo trên điện thoại di động có tính trực quan cao và dễ duyệt để tiếp cận người xem Quảng cáo hiển thị hình ảnh. Wade nên sử dụng Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương cho cửa hàng HomeThings của anh ấy, một cửa hàng bán hàng hóa mang về nhà.

.

.

.

Câu hỏi khác: Wade sở hữu HomeThings, một cửa hàng bán sỉ trực tiếp đồ dùng gia dụng. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn mở rộng phạm vi tiếp thị của mình. Bạn gợi ý anh ấy chạy một quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương. Thông tin mô tả nào sau đây về Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương là chính xác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095