Rule #1: Life is supposed to be fun!

Angelo sở hữu một tiệm sách và anh ấy đã chạy chiến dịch mua sắm của Google được vài tháng. Anh ấy cần giám sát việc mua bán các đầu sách khác nhau. Làm thế nào để Angelo có được thông tin mình cần?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Angelo sở hữu một tiệm sách và anh ấy đã chạy chiến dịch mua sắm của Google được vài tháng. Anh ấy cần giám sát việc mua bán các đầu sách khác nhau. Làm thế nào để Angelo có được thông tin mình cần?

  • Angelo có thể thêm các nhóm sản phẩm mới và sắp xếp chúng để hiển thị số lượng nhấp chuột mà một cuốn sách cụ thể đã nhận được.
  • Angelo có thể sử dụng dữ liệu đo điểm chuẩn để tách riêng từng cuốn sách bán ra.
  • Angelo có thể sử dụng dữ liệu tỷ lệ hiển thị để tìm số lần nhấp vào quảng cáo của mỗi cuốn sách.
  • Angelo có thể xem số lần nhấp mà một cuốn sách cụ thể nhận được bằng cách lọc chế độ xem sản phẩm của mình.

Câu trả lời đúng là: Angelo có thể xem có bao nhiêu nhấp chuột mà một cuốn sách cụ thể nhận được bằng cách lọc chế độ xem sản phẩm của anh ấy.

Angelo có thể theo dõi hoạt động của sách của mình ở nhiều cấp độ chi tiết. Anh ấy có thể biết số lần nhấp vào một cuốn sách cụ thể chỉ bằng cách lọc chế độ xem sản phẩm của bạn – không cần nhóm sản phẩm mới.

.

.

.

Angelo sở hữu một hiệu sách và đã chạy chiến dịch Google Mua sắm được vài tháng. Anh ta cần theo dõi các cuốn sách khác nhau đang hoạt động như thế nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095