Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu Klothes for Kats sử dụng Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương, quảng cáo của họ có thể được hiển thị trong các chế độ xem khác. Hai nhận định nào sau đây là đúng về các chế độ xem có sẵn trong Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu Klothes for Kats sử dụng Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương, quảng cáo của họ có thể được hiển thị trong các chế độ xem khác. Hai nhận định nào sau đây là đúng về các chế độ xem có sẵn trong Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Chế độ xem sản phẩm, nơi khách hàng tiềm năng có thể xem các giao dịch mua gần đây của khách hàng hiện tại.
  • Chế độ xem sản phẩm, nơi khách hàng tiềm năng có thể thấy một chiếc váy mèo cụ thể có sẵn từ nhiều nhà cung cấp.
  • Chế độ xem chính, nơi khách hàng tiềm năng có thể tìm thấy chỉ đường đến Klothes for Kats.
  • Chế độ xem bản đồ, nơi khách hàng tiềm năng có thể tìm thấy Klothes cho vị trí truyền thống của Kats.
  • Chế độ xem chính, nơi người tiêu dùng có thể nhanh chóng xem thông tin chính về Klothes for Kats.

Câu trả lời đúng là: Chế độ xem bản đồ, nơi khách hàng tiềm năng có thể tìm thấy Klothes cho vị trí thực của Kats. Chế độ xem chính, nơi người tiêu dùng có thể nhanh chóng xem thông tin chính về Klothes for Kats.

Hai tuyên bố này đúng về các chế độ xem có sẵn trong quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương.

  • Chế độ xem bản đồ, nơi khách hàng tiềm năng có thể tìm thấy Klothes cho vị trí truyền thống của Kats.
  • Chế độ xem chính, nơi người tiêu dùng có thể nhanh chóng xem thông tin chính về Klothes for Kats.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095