Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sở hữu một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng ở miền Nam nước Pháp và muốn nhắm mục tiêu đến những khách du lịch nói tiếng Anh đang tìm kiếm chỗ ở sau khi họ đến Pháp. Bạn nên nhắm mục tiêu ngôn ngữ và vị trí nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sở hữu một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng ở miền Nam nước Pháp và muốn nhắm mục tiêu đến những khách du lịch nói tiếng Anh đang tìm kiếm chỗ ở sau khi họ đến Pháp. Bạn nên nhắm mục tiêu ngôn ngữ và vị trí nào?

  • Tiếng Anh; bán kính 25 dặm xung quanh nhà nghỉ và bữa sáng
  • Tiếng Pháp và tiếng Anh; bán kính 5 dặm xung quanh nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng
  • Tiếng Anh; Hoa Kỳ
  • Tiếng Anh; miền nam nước Pháp

Câu trả lời đúng là: Tiếng Anh; miền nam nước Pháp

Giải thích: Bạn sở hữu một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng ở miền Nam nước Pháp và muốn nhắm mục tiêu đến những khách du lịch nói tiếng Anh đã đến Pháp. Ngôn ngữ tiếng Anh và vị trí miền nam nước Pháp mà bạn nên nhắm mục tiêu. Bạn có thể giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tiếp cận được những khách hàng mà bạn muốn. Sử dụng cài đặt vị trí và ngôn ngữ để quảng cáo của bạn xuất hiện cho khách hàng ở các vị trí địa lý được nhắm mục tiêu của bạn hoặc cho những khách hàng đã chọn ngôn ngữ được nhắm mục tiêu của bạn làm ngôn ngữ giao diện của họ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095