Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ai đó tìm kiếm trên “máy tính xách tay” và nhấp vào quảng cáo. Trang đích nào sẽ có liên quan nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ai đó tìm kiếm trên “máy tính xách tay” và nhấp vào quảng cáo. Trang đích nào sẽ có liên quan nhất?

  • Trang chủ cửa hàng máy tính
  • Trang hiển thị máy tính bảng
  • Một trang hiển thị máy tính xách tay
  • Trang hiển thị cả máy tính xách tay và máy tính để bàn

Câu trả lời đúng là: Một trang hiển thị máy tính xách tay

Giải thích: Ai đó tìm kiếm trên “máy tính xách tay” và nhấp vào quảng cáo. Một trang hiển thị máy tính xách tay sẽ có liên quan nhất. Giải thích: Trang đích phải có cùng từ khóa sản phẩm đang được người dùng tìm kiếm và nhà quảng cáo nhắm mục tiêu trong chiến dịch. Trang có liên quan giúp bạn có nhiều chuyển đổi hơn với cpa tốt hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095