Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba nguyên tắc cốt lõi, tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp tiếp cận tiềm năng trực tuyến, là nền tảng cho Google Ads. Đầu tiên trong số này là sự liên quan. Google Ads kết nối doanh nghiệp với đúng người vào đúng thời điểm. Google Ads được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào khác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba nguyên tắc cốt lõi, tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp tiếp cận tiềm năng trực tuyến, là nền tảng cho Google Ads. Đầu tiên trong số này là sự liên quan. Google Ads kết nối doanh nghiệp với đúng người vào đúng thời điểm. Google Ads được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào khác?

  • Tín dụng và bối cảnh
  • Tùy chọn và theo dõi
  • Lợi nhuận và quyền riêng tư
  • Kiểm soát và kết quả

Câu trả lời đúng là: Kiểm soát và Kết quả

Giải thích: Ai đó tìm kiếm trên “máy tính xách tay” và nhấp vào quảng cáo. Một trang hiển thị máy tính xách tay sẽ có liên quan nhất. Giải thích: Trang đích phải có cùng từ khóa sản phẩm đang được người dùng tìm kiếm và nhà quảng cáo nhắm mục tiêu trong chiến dịch. Trang có liên quan giúp bạn có nhiều chuyển đổi hơn với cpa tốt hơn.

.

.

.

Câu hỏi khác: Ba nguyên tắc chính, tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp đạt được tiềm năng trực tuyến của họ, là nền tảng của Google Ads. Nguyên tắc đầu tiên trong số này là mức độ phù hợp. Google Ads kết nối doanh nghiệp với đúng đối tượng vào đúng thời điểm. Google Ads được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào khác?

Ba nguyên tắc chính, tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp đạt được tiềm năng phát triển trực tuyến của họ, là giá trị nền tảng của Google Ads. Nguyên tắc đầu tiên trong số này là mức độ liên quan. Google Ads kết nối doanh nghiệp với đúng đối tượng vào đúng thời điểm. Google Ads được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào khác?

Ba nguyên tắc chính (tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp đạt được tiềm năng phát triển trực tuyến của họ) là giá trị nền tảng của Google Ads. Nguyên tắc đầu tiên trong số này là mức độ phù hợp. Google Ads kết nối doanh nghiệp với đúng đối tượng vào đúng thời điểm. Google Ads được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào khác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095