Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quản lý các chiến dịch cho một khách hàng điều hành một công ty kinh doanh tour du lịch rượu vang ở Florence. Các quảng cáo đã ngừng hiển thị trên Google. Nếu ngân sách có hạn, điều gì có thể giúp đảm bảo quảng cáo hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quản lý các chiến dịch cho một khách hàng điều hành một công ty kinh doanh tour du lịch rượu vang ở Florence. Các quảng cáo đã ngừng hiển thị trên Google. Nếu ngân sách có hạn, điều gì có thể giúp đảm bảo quảng cáo hiển thị?

  • Tăng giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu
  • Cải thiện chất lượng từ khóa của chiến dịch bằng cách đảm bảo rằng chúng có liên quan đến văn bản và trang đích của quảng cáo
  • Sử dụng đặt giá thầu chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu
  • Sử dụng phân phối nhanh để hiển thị quảng cáo suốt cả ngày để đảm bảo rằng toàn bộ ngân sách không được chi tiêu vào buổi sáng

Câu trả lời đúng là: Cải thiện chất lượng từ khóa của chiến dịch bằng cách đảm bảo rằng chúng có liên quan đến văn bản và trang đích của quảng cáo

Giải thích: Bạn quản lý các chiến dịch cho một khách hàng điều hành doanh nghiệp bán tour du lịch rượu vang ở Florence và quảng cáo đã ngừng hiển thị trên Google. Bạn nên cải thiện chất lượng từ khóa của chiến dịch bằng cách đảm bảo rằng chúng có liên quan đến văn bản và trang đích của quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095