Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quản lý các chiến dịch cho một nhà sản xuất xe đẩy trẻ em bán sản phẩm của họ trực tuyến và thông qua các nhà bán lẻ lớn.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quản lý các chiến dịch cho một nhà sản xuất xe đẩy trẻ em bán sản phẩm của họ trực tuyến và thông qua các nhà bán lẻ lớn. Để tính toán tổng lợi nhuận từ các chiến dịch này, bạn nên:

  • ước tính doanh thu dựa trên doanh số bán hàng trực tuyến, tính tổng lợi nhuận và trừ đi chi phí Google Ads
  • ước tính doanh thu dựa trên giá trị của lần nhấp, tính tổng lợi nhuận và trừ đi chi phí Google Ads
  • ước tính doanh thu dựa trên giá trị của một khách hàng Google Ads, tính tổng lợi nhuận và trừ đi chi phí Google Ads
  • ước tính doanh thu dựa trên doanh số bán hàng tại cửa hàng, tính tổng biên lợi nhuận và trừ đi chi phí Google Ads

Câu trả lời đúng là: ước tính doanh thu dựa trên giá trị của một khách hàng Google Ads, tính tổng lợi nhuận và trừ đi chi phí Google Ads

Giải thích: Để tính tổng lợi nhuận từ các chiến dịch này, bạn nên ước tính doanh thu dựa trên giá trị của một khách hàng Google Ads, tính tổng lợi nhuận và trừ đi chi phí Google Ads.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095