Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nhận được một cảnh báo giới thiệu thông báo rằng đã có một sự tăng đột biến bất ngờ trong lưu lượng truy cập của bạn. Điều nào sau đây có thể là lý do có thể cho sự tăng đột biến này

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nhận được một cảnh báo giới thiệu thông báo rằng đã có một sự tăng đột biến bất ngờ trong lưu lượng truy cập của bạn. Điều nào sau đây có thể là lý do có thể cho sự tăng đột biến này

  • Mã theo dõi đã được thay đổi và báo cáo không chính xác
  • Có một nguồn giới thiệu mới đang hướng rất nhiều lưu lượng truy cập mới đến trang web
  • Có lưu lượng truy cập giới thiệu không xác định có thể là lưu lượng truy cập bot
  • Các trang hoặc tên miền phụ mới đã được lập chỉ mục gần đây trong tìm kiếm không phải trả tiền
  • Tất cả những điều trên

Câu trả lời đúng là: Tất cả những điều trên

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095