Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn đã cập nhật mã theo dõi của mình thành analytics.js, thì không cần cấu hình bổ sung để theo dõi tên miền phụ

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn đã cập nhật mã theo dõi của mình thành analytics.js, thì không cần cấu hình bổ sung để theo dõi tên miền phụ

  • Đúng: Với analytics.js, bạn có thể theo dõi trên tên miền và tên miền phụ của mình mà không cần cấu hình bổ sung.
  • Sai: Bạn phải luôn thiết lập theo dõi tên miền chéo để theo dõi các tên miền phụ.

Câu trả lời đúng là: Đúng: Với analytics.js, bạn có thể theo dõi trên tên miền và tên miền phụ của mình mà không cần cấu hình bổ sung.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095