Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mỗi thứ nguyên và chỉ số có phạm vi phù hợp với một cấp của hệ thống phân cấp dữ liệu phân tích – người dùng, phiên hoặc cấp lần truy cập. Trong hầu hết các trường hợp

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mỗi thứ nguyên và chỉ số có phạm vi phù hợp với một cấp của hệ thống phân cấp dữ liệu phân tích – người dùng, phiên hoặc cấp lần truy cập. Trong hầu hết các trường hợp

  • Phiên (chỉ số) + Trang (thứ nguyên)
  • Tỷ lệ thoát (chỉ số) / Hành động sự kiện (thứ nguyên)
  • Số phiên (chỉ số) / thành phố (thứ nguyên)
  • Tất cả những điều trên là kết hợp thứ nguyên / chỉ số hợp lệ

Câu trả lời đúng là: Số phiên (chỉ số) / thành phố (thứ nguyên)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095