Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên sử dụng hành động nào để chuyển thuộc tính chuyển đổi (chẳng hạn như chi phí vận chuyển)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên sử dụng hành động nào để chuyển thuộc tính chuyển đổi (chẳng hạn như chi phí vận chuyển)?

  • Thiết lập Biến Floodlight tùy chỉnh bằng cách sử dụng trang tính lớn
  • Thiết lập Biến Floodlight tùy chỉnh bằng giao diện công cụ có liên quan
  • Thiết lập một thẻ Floodlight bổ sung và chuyển chi phí vận chuyển qua trường doanh thu
  • Thiết lập Biến Floodlight tùy chỉnh làm chỉ số

Câu trả lời đúng là: Thiết lập Biến Floodlight tùy chỉnh làm chỉ số

Giải thích : Trước khi thiết lập các chỉ số và thứ nguyên tùy chỉnh trong Search Ads 360, bạn cần tạo các biến Floodlight tùy chỉnh trong nhà quảng cáo Campaign Manager được liên kết với nhà quảng cáo Search Ads 360 của bạn. Chỉ số: Giá trị của biến sẽ được tổng hợp. Ví dụ: nếu biến là số lượng mặt hàng cho các lượt chuyển đổi hoặc đang theo dõi chi phí vận chuyển tổng thể cho các giao dịch mua, bạn sẽ muốn chỉ ra một loại dữ liệu chỉ số. Search Ads 360 sẽ cộng các giá trị này lại với nhau mỗi khi Floodlight gửi nội dung cập nhật cho biến và bạn sẽ thấy tổng số lượt chuyển đổi hoặc tổng chi phí vận chuyển khi thêm cột vào báo cáo Search Ads 360 của mình.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/6024747

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095