Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thuộc tính nào có thể được sử dụng để tải lên chuyển đổi ngoại tuyến tìm kiếm có trả tiền thông qua API Campaign Manager?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thuộc tính nào có thể được sử dụng để tải lên chuyển đổi ngoại tuyến tìm kiếm có trả tiền thông qua API Campaign Manager?

  • Từ khóa
  • ID chiến dịch
  • Loại so khớp
  • GCLID

Câu trả lời đúng là: GCLID

Giải thích : Sử dụng Campaign Manager nếu bạn chạy báo cáo Tìm kiếm có trả tiền trong Trình tạo báo cáo và có thể xác định chuyển đổi bằng ID người dùng được mã hóa, ID thiết bị di động hoặc ID nhấp chuột Google.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/7384231

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095