Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên dùng tính năng nào để tìm thông tin liên quan đến các hành động cụ thể mà người truy cập đã thực hiện trên danh sách của bạn trên Google Doanh nghiệp của tôi trong một khoảng thời gian cho trước?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên dùng tính năng nào để tìm thông tin liên quan đến các hành động cụ thể mà người truy cập đã thực hiện trên danh sách của bạn trên Google Doanh nghiệp của tôi trong một khoảng thời gian cho trước?

  • Theo dõi Google Doanh nghiệp của tôi
  • Tổng số Google Doanh nghiệp của tôi
  • Chỉ số Google Doanh nghiệp của tôi
  • Google My Business Insights

Câu trả lời đúng là: Google My Business Insights

Giải thích: Bạn nên sử dụng Google My Business Insights để tìm thông tin về các hành động cụ thể mà khách truy cập đã thực hiện trên danh sách Google Doanh nghiệp của tôi của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Với thông tin chi tiết, bạn có thể xem lại cách khách hàng tương tác với danh sách của bạn.

.

.

.

Bạn nên sử dụng tính năng nào để tìm thông tin về các hành động cụ thể mà khách truy cập đã thực hiện trên danh sách Google Doanh nghiệp của tôi trong một khoảng thời gian nhất định

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095