Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn theo dõi số lượt mở ứng dụng lần đầu tiên cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình và ứng dụng của bạn sử dụng SDK của Firebase. Hãy xếp các bước theo đúng thứ tự để thực hiện việc này trong Google Ads. (Hãy đặt bước đầu tiên trên cùng)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn theo dõi các lần mở đầu tiên cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình. Ứng dụng của bạn sử dụng SDK Firebase. Đặt các bước theo đúng thứ tự để hoàn thành việc này trong Google Ads. (Bước đầu tiên phải ở trên cùng.)

  1. Liên kết tài khoản Firebase với tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Chọn Chuyển đổi trong Google Ads.
  3. Chọn lượt cài đặt ứng dụng và hành động trong ứng dụng.
  4. Xem dữ liệu trong Google Analytics.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095