Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn biết liệu nút X có được nhấp thường xuyên hơn nút Y hay không? Điều nào sau đây sẽ hữu ích hơn

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn biết liệu nút X có được nhấp thường xuyên hơn nút Y hay không? Điều nào sau đây sẽ hữu ích hơn

 • Sự thông minh
 • Sự kiện
 • Chú thích
 • Thời gian thực

Đáp án đúng là: Sự kiện

Giải thích:

Sự kiện là tương tác của người dùng với nội dung có thể được theo dõi độc lập với trang web hoặc tải màn hình. Lượt tải xuống, nhấp chuột vào quảng cáo trên thiết bị di động, tiện ích, phần tử Flash, phần tử được nhúng AJAX và lượt phát video là tất cả các ví dụ về hành động mà bạn có thể muốn theo dõi dưới dạng Sự kiện.

Một sự kiện có các thành phần sau. Lần truy cập Sự kiện bao gồm một giá trị cho từng thành phần và những giá trị này được hiển thị trong báo cáo của bạn.

 • Loại
 • Hoạt động
 • Nhãn (tùy chọn, nhưng được khuyến nghị)
 • Giá trị (tùy chọn)

Ví dụ: bạn có thể thiết lập nút “phát” video trên trang web của mình để nó gửi một lần truy cập Sự kiện với các giá trị sau:

 • Danh mục: “Video”
 • Hành động: “Chơi”
 • Nhãn: “Sinh nhật đầu tiên của em bé”

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1033068?hl=vi&ref_topic=1033067

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095