Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình phân bổ nào sau đây sẽ hữu ích để đánh giá các quảng cáo và chiến dịch được thiết kế để tạo nhận thức ban đầu về thương hiệu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình phân bổ nào sau đây sẽ hữu ích để đánh giá các quảng cáo và chiến dịch được thiết kế để tạo nhận thức ban đầu về thương hiệu?

  • Mô hình tương tác đầu tiên
  • Mô hình tuyến tính
  • Mô hình nhấp chuột không trực tiếp cuối cùng
  • Mô hình tương tác cuối cùng

Đáp án đúng là: Mô hình tương tác đầu tiên

Giải thích: Các tương tác đầu tiên mô hình phân bổ 100% giá trị chuyển đổi sang kênh đầu tiên mà khách hàng tương tác.

Mô hình này hữu ích khi nào : Mô hình này phù hợp nếu bạn chạy quảng cáo hoặc chiến dịch để tạo nhận thức ban đầu. Ví dụ: nếu thương hiệu của bạn không được nhiều người biết đến, bạn có thể đánh giá cao những từ khóa hoặc kênh mà khách hàng tiếp xúc với thương hiệu đầu tiên.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1665189

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095