Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây bạn KHÔNG nên thu thập bằng JavaScript thương mại của Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây bạn KHÔNG nên thu thập bằng JavaScript thương mại của Google Analytics?

  • SKU sản phẩm
  • Số thẻ tín dụng
  • thành phố thanh toán
  • số tiền thuế
  • số tiền mua

Đáp án đúng là: Số thẻ tín dụng

Giải thích: Số thẻ tín dụng là thông tin rất nhạy cảm không bao giờ được thu thập hoặc cố gắng thu thập bằng bất kỳ tập lệnh nào. Nó có thể khiến bạn gặp rắc rối và bạn có thể phải đối mặt với các thủ tục pháp lý.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095