Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc cho một nhà bán lẻ lớn có đợt giảm giá hàng năm. Tính năng nào sẽ giúp bạn đảm bảo rằng Quảng cáo tìm kiếm phản ánh chính xác thông tin chi tiết về đợt giảm giá?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc cho một nhà bán lẻ lớn có đợt giảm giá hàng năm. Tính năng nào sẽ giúp bạn đảm bảo rằng Quảng cáo tìm kiếm phản ánh chính xác thông tin chi tiết về đợt giảm giá?

 • Chèn vị trí
 • Chèn từ khóa
 • Tùy biến động
 • Tùy biến đếm ngược
 • Đáp án đúng là: Tùy biến đếm ngược.

  Cho khách hàng tiềm năng biết về đợt giảm giá hoặc sự kiện đặc biệt bằng cách thêm bộ đếm ngược vào văn bản quảng cáo của bạn. Tùy chỉnh đếm ngược đếm ngược theo ngày, sau đó theo giờ và cuối cùng là theo phút.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095