Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang quản lý chiến dịch ứng dụng cho một công ty dịch vụ tài chính. Bạn nên sử dụng nội dung nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang quản lý chiến dịch ứng dụng cho một công ty dịch vụ tài chính. Bạn nên sử dụng nội dung nào sau đây?

 • Một video kể một câu chuyện hoàn chỉnh, bao gồm vấn đề tài chính của người dùng và cách ứng dụng giải quyết vấn đề đó
 • Dòng tiêu đề nêu tên ứng dụng và lời kêu gọi hành động tải xuống
 • Hình ảnh một người đang cầm điện thoại có ứng dụng trên màn hình và có logo phủ lên
 • Video quay màn hình về một người đang khám phá trang hiệu quả tài chính của họ
 • Câu trả lời đúng là: Đoạn video quay màn hình về một người nào đó đang khám phá trang hiệu suất tài chính của họ.

  Nhấn mạnh trải nghiệm ứng dụng hơn là kể chuyện. Sự hấp dẫn về mặt cảm xúc rất quan trọng nhưng hãy ưu tiên thể hiện trải nghiệm sản phẩm nhanh nhất có thể, với những bức ảnh có khung hình chặt chẽ tập trung vào việc sử dụng ứng dụng và lợi ích.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095