Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc cho một đại lý truyền thông và cần đảm bảo tất cả Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của khách hàng phản ánh chính xác các chi tiết chính về đợt giảm giá hàng năm của họ. Bạn nên sử dụng tính năng nào để thực hiện điều này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc cho một đại lý truyền thông và cần đảm bảo tất cả Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của khách hàng phản ánh chính xác các chi tiết chính về đợt giảm giá hàng năm của họ. Bạn nên sử dụng tính năng nào để thực hiện điều này?

 • Chèn từ khóa
 • Tùy biến động
 • Chèn vị trí
 • Tùy biến đếm ngược
 • Đáp án đúng là: Tùy biến đếm ngược

  Cho khách hàng tiềm năng biết về đợt giảm giá hoặc sự kiện đặc biệt bằng cách thêm bộ đếm ngược vào văn bản quảng cáo của bạn. Tùy chỉnh đếm ngược đếm ngược theo ngày, sau đó theo giờ và cuối cùng là theo phút.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095