Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên xem báo cáo thành phần của mình và thay thế những thành phần hoạt động kém hiệu quả cho chiến dịch Khám phá với tần suất như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên xem báo cáo thành phần của mình và thay thế những thành phần hoạt động kém hiệu quả cho chiến dịch Khám phá với tần suất như thế nào?

 • Hàng quý
 • Hàng tháng
 • Hàng ngày
 • Hai tuần một lần
 • Câu trả lời đúng là: Hai tuần một lần

  Khoảng hai tuần một lần, hãy xem lại báo cáo nội dung để biết từng hình ảnh, nội dung mô tả và dòng tiêu đề đang hoạt động như thế nào. Để tối ưu hóa chiến dịch của bạn, hãy thay thế những nội dung hoạt động kém hiệu quả hai tuần một lần.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095