Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc cho một công ty sáng tạo và đang muốn biết có bao nhiêu người xem đã xem những khoảnh khắc quan trọng hoặc đã bỏ qua quảng cáo video của bạn. Công cụ nào có thể giúp bạn khám phá thông tin này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc cho một công ty sáng tạo và đang muốn biết có bao nhiêu người xem đã xem những khoảnh khắc quan trọng hoặc đã bỏ qua quảng cáo video của bạn. Công cụ nào có thể giúp bạn khám phá thông tin này?

 • Ads Creative Studio
 • Tạo bằng Google
 • Bộ nguyên tắc ABCD của Google về nội dung sáng tạo hiệu quả
 • Phân tích nội dung sáng tạo video
 • Câu trả lời đúng là:Phân tích quảng cáo video

  Nhận thông tin chi tiết mạnh mẽ về quảng cáo của bạn bằng báo cáo và phân tích.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095