Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã khởi động chiến dịch video đầu tiên của mình cách đây một tháng và đang cố gắng xác định số lượng người đã xem những khoảnh khắc quan trọng hoặc đã bỏ qua quảng cáo video của bạn. Công cụ nào có thể giúp bạn khám phá thông tin này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã khởi động chiến dịch video đầu tiên của mình cách đây một tháng và đang cố gắng xác định số lượng người đã xem những khoảnh khắc quan trọng hoặc đã bỏ qua quảng cáo video của bạn. Công cụ nào có thể giúp bạn khám phá thông tin này?

 • Ads Creative Studio
 • Tạo bằng Google
 • Phân tích quảng cáo video
 • Bộ nguyên tắc ABCD của Google về quảng cáo hiệu quả
 • Câu trả lời đúng là: Phân tích quảng cáo video

  Sau khi khởi chạy chiến dịch, Phân tích quảng cáo video giúp bạn biết có bao nhiêu người đã xem những khoảnh khắc quan trọng trong quảng cáo của bạn. Bạn có thể thấy từng giây một khi họ bỏ qua hoặc bỏ qua quảng cáo của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095