Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào thể hiện rõ nhất đề xuất giá trị của công cụ thử nghiệm của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào thể hiện rõ nhất đề xuất giá trị của công cụ thử nghiệm của Google?

 • Đây là một công cụ thử nghiệm mạnh mẽ giúp tăng hiệu suất chiến dịch với một khoản chi phí bổ sung nhỏ.
 • Đây là một công cụ thử nghiệm mạnh mẽ hiển thị cho tất cả người dùng hai phiên bản của một quảng cáo để bạn biết mọi người thích phiên bản nào hơn.
 • Đây là một công cụ thử nghiệm mạnh mẽ sử dụng môi trường quảng cáo mô phỏng để xác định quảng cáo hoặc đối tượng nào sẽ hoạt động tốt nhất.
 • Đây là một công cụ thử nghiệm mạnh mẽ cho phép bạn đánh giá tính hiệu quả của quảng cáo, đối tượng , hoặc các biến khác.
 • Câu trả lời đúng là: Đây là một công cụ kiểm tra mạnh mẽ cho phép bạn đánh giá tính hiệu quả của quảng cáo, đối tượng hoặc các biến số khác.

  Thử nghiệm video là một công cụ thử nghiệm mạnh mẽ cho phép bạn đánh giá mức độ hiệu quả của quảng cáo, đối tượng hoặc các biến khác cho chiến dịch video bằng cách tạo các thử nghiệm trực tiếp, rõ ràng. Nó cho phép bạn nhanh chóng đưa ra quyết định sáng suốt về việc quảng cáo nào đang mang lại kết quả tốt nhất hoặc đối tượng nào đang phản hồi thông điệp của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095