Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang xem xét các chiến dịch của một khách hàng mới muốn quảng bá tốt hơn cơ sở giữ trẻ ban ngày của mình cho các bậc cha mẹ đang nghiên cứu dịch vụ chăm sóc trẻ em trên thiết bị di động của họ.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang xem xét các chiến dịch của một khách hàng mới muốn quảng bá tốt hơn cơ sở giữ trẻ ban ngày của mình cho các bậc cha mẹ đang nghiên cứu dịch vụ chăm sóc trẻ em trên thiết bị di động của họ. Hiện tại, quảng cáo của anh ấy bao gồm văn bản chung chung về chăm sóc trẻ em. Để tối ưu hóa quảng cáo của anh ấy cho điện thoại di động, bạn có thể tạo một quảng cáo với:

  • phiên bản máy tính của trang web của cơ sở làm trang đích và dòng tiêu đề và văn bản mô tả khuyến khích mọi người đăng ký nhận bản tin của cơ sở
  • dòng tiêu đề và văn bản mô tả bao gồm lời chứng thực của khách hàng và sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo tự động về lượt truy cập trước đó để cho phép mọi người xem lần cuối họ truy cập trang web của khách hàng
  • phiên bản di động của trang web của cơ sở làm trang đích và sử dụng video tương tác cho thấy các học sinh và giáo viên hiện tại đang đọc cùng nhau
  • dòng tiêu đề và văn bản mô tả khuyến khích mọi người đăng ký chuyến tham quan và sử dụng tiện ích mở rộng vị trí để họ biết doanh nghiệp của khách hàng nằm ở đâu

Đáp án đúng là: dòng tiêu đề và văn bản mô tả khuyến khích mọi người đăng ký chuyến tham quan và sử dụng tiện ích mở rộng vị trí để họ biết doanh nghiệp của khách hàng nằm ở đâu

Giải thích: Một khách hàng muốn quảng bá tốt hơn cơ sở giữ trẻ ban ngày của mình cho các bậc cha mẹ đang nghiên cứu dịch vụ chăm sóc trẻ em trên thiết bị di động của họ. Để tối ưu hóa quảng cáo của anh ấy cho điện thoại di động, bạn có thể tạo quảng cáo với dòng tiêu đề và văn bản mô tả khuyến khích mọi người đăng ký tham quan và sử dụng tiện ích mở rộng vị trí để họ biết doanh nghiệp của khách hàng nằm ở đâu. Bản sao quảng cáo phải hấp dẫn và làm nổi bật các ưu đãi khiến bạn trở nên độc đáo. Viết bản quảng cáo cho phép khách hàng thực hiện hành động cần thiết cho mục tiêu kinh doanh của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095