Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang xem xét báo cáo tìm kiếm không phải trả tiền & không phải trả tiền cho một khách hàng điều hành doanh nghiệp du lịch lặn với ống thở ở Maui và bạn thấy rằng doanh nghiệp của cô ấy chỉ xuất hiện trong tìm kiếm không phải trả tiền cho các truy vấn như “tour lặn với ống thở” và “tour lặn với ống thở bên bờ biển”.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang xem xét báo cáo tìm kiếm không phải trả tiền & không phải trả tiền cho một khách hàng điều hành doanh nghiệp du lịch lặn với ống thở ở Maui và bạn thấy rằng doanh nghiệp của cô ấy chỉ xuất hiện trong tìm kiếm không phải trả tiền cho các truy vấn như “tour lặn với ống thở” và “tour lặn với ống thở bên bờ biển”. Bạn có thể sử dụng thông tin này để:

  • tăng ngân sách cho tất cả các chiến dịch của cô ấy có chứa các truy vấn này dưới dạng từ khóa
  • tạo 2 nhóm quảng cáo riêng biệt tập trung vào lặn với ống thở bên thuyền và bãi biển và bao gồm các truy vấn này làm từ khóa
  • giảm ngân sách cho tất cả các chiến dịch của cô ấy có chứa các truy vấn này dưới dạng từ khóa
  • tăng giá thầu cho các từ khóa bao gồm các cụm từ “thuyền”, “lặn với ống thở” và “bên bờ biển”

Câu trả lời đúng là: tạo 2 nhóm quảng cáo riêng biệt tập trung vào lặn với ống thở bên thuyền và bãi biển và bao gồm các truy vấn này làm từ khóa

Giải thích : Trong khi xem xét báo cáo tìm kiếm có trả tiền & không phải trả tiền, nếu bạn thấy doanh nghiệp của cô ấy chỉ xuất hiện trong tìm kiếm không phải trả tiền cho các truy vấn như “tour lặn với ống thở bằng thuyền” và “tour lặn với ống thở bên bờ biển”. Ngoài ra, bạn nên tạo 2 nhóm quảng cáo riêng biệt tập trung vào lặn với ống thở bên thuyền và bãi biển và bao gồm các truy vấn này làm từ khóa. Với báo cáo trả phí & không phải trả tiền, bạn cũng có thể xem tần suất các trang từ trang web của mình hiển thị trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền miễn phí của Google và cụm từ tìm kiếm nào đã kích hoạt các kết quả đó hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm. Thông tin này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách quảng cáo văn bản có trả tiền và kết quả tìm kiếm không phải trả tiền hoạt động cùng nhau để giúp bạn tiếp cận những người đang tìm kiếm trực tuyến, sử dụng kết quả không phải trả tiền để xác định các từ khóa mới, có giá trị tiềm năng và có được cái nhìn tổng thể về cách hiện diện trực tuyến của bạn hoạt động tổng thể trong điều khoản thu hút lượt xem và nhấp chuột. ”

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095