Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tối ưu hóa chiến dịch Mua sắm cho một nhà bán lẻ trang sức trực tuyến đang quảng cáo dòng nhẫn đính hôn mới của họ. Nếu bạn biết rằng những người nghiên cứu nhẫn đính hôn trên nhiều thiết bị mất nhiều thời gian hơn để chuyển đổi, bạn nên làm gì để giúp khách hàng này xác định rõ hơn tác động của thiết bị di động đối với doanh số bán hàng của họ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tối ưu hóa chiến dịch Mua sắm cho một nhà bán lẻ trang sức trực tuyến đang quảng cáo dòng nhẫn đính hôn mới của họ. Nếu bạn biết rằng những người nghiên cứu nhẫn đính hôn trên nhiều thiết bị mất nhiều thời gian hơn để chuyển đổi, bạn nên làm gì để giúp khách hàng này xác định rõ hơn tác động của thiết bị di động đối với doanh số bán hàng của họ?

  • Đặt thời lượng chuyển đổi ngắn, chẳng hạn như 7 ngày
  • Đặt thời lượng chuyển đổi dài hơn, chẳng hạn như 30 ngày hoặc 90 ngày
  • Tạo một chiến dịch riêng biệt được tối ưu hóa cho thiết bị di động và so sánh cách chiến dịch đó thúc đẩy doanh số bán hàng
  • Tạo một nhóm quảng cáo riêng biệt được tối ưu hóa cho thiết bị di động và so sánh cách nhóm quảng cáo đó thúc đẩy doanh số bán hàng

Câu trả lời đúng là: Đặt thời lượng chuyển đổi dài hơn, chẳng hạn như 30 ngày hoặc 90 ngày

Giải thích: Thời lượng chuyển đổi là khoảng thời gian sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn trong đó chuyển đổi, chẳng hạn như mua hàng, được ghi lại trong AdWords.

Cài đặt thời lượng chuyển đổi lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn kiểm soát nhiều hơn khi đo lường chuyển đổi của họ, đặc biệt là các doanh nghiệp bán sản phẩm có chu kỳ mua không phù hợp với thời lượng chuyển đổi 30 ngày mặc định. Nếu bạn đặt thời lượng chuyển đổi dài hơn, bạn cũng sẽ có thể thấy các từ khóa sớm trong đường dẫn đến chuyển đổi trong báo cáo Phân bổ.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/adwords/answer/3123169

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095